Regulamin

Regulamin Sklepu internetowego www.crueltyfree.com.pl

Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem www.crueltyfree.com.pl jest AMM Solutions Maciej Rutczyński zarejestrowana na ul. Letniskowa 15e WOLA KOPCOWA, NIP: 657-26-47-504, REGON: 386957635, adres do doręczeń: ul. Letniskowa 15e, 26-001 WOLA KOPCOWA, e-mail: kontakt@crueltyfree.com.pl , który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Sklepu.

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez AMM Solutions Maciej Rutczyński z siedzibą przy ul. Letniskowa 15e WOLA KOPCOWA za pośrednictwem sklepu internetowego www.crueltyfree.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem internetowym” lub „Sklepem”)

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach działalności Sklepu;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego www.crueltyfree.com.pl;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.crueltyfree.com.pl , za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AMM Solutions Maciej Rutczyński, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Zasady działania sklepu internetowego www.crueltyfree.com.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

AMM Solutions Maciej Rutczyński prowadzi sprzedaż towarów drogą elektroniczną poprzez zorganizowany sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – Klientem, a Sklepem.

III. Rejestracja i logowanie.

1. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie internetowym www.crueltyfree.com.pl  bez rejestracji na stronie.

2. Klient może dokonać zakupów w Sklepie internetowym www.crueltyfree.com.pl poprzez rejestrację/logowanie na stronie.

3. W celu dokonania rejestracji należy na stronie internetowej Sklepu wybrać zakładkę „Rejestracja”, a następnie w oknie „Zarejestruj się” należy podać adres e-mail i rozpocząć procedurę rejestracji.

4. W celu poprawnego wypełnienia formularza rejestracyjnego należy podać co najmniej następujące dane oznaczone czerwoną gwiazdką: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, adres i numer telefonu. Pozostałe dane są opcjonalne. Procedura rejestracji na tym etapie jest zakończona, zaś Klient automatycznie zostaje zalogowany do Sklepu.

5. Po zatwierdzeniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, wyświetlona zostanie strona „Moje konto”, na której znajdują się linki do złożonych zamówień, otrzymanych pokwitowań, modyfikacji adresu lub danych posiadacza konta.

5. Na podany w czasie rejestracji adres e-mail zostanie automatycznie wygenerowana wiadomość zawierająca informację od utworzeniu konta w Sklepie i dane do logowania.

6. Zaleca się zabezpieczenie tej wiadomości przed dostępem osób trzecich, w celu uniemożliwienia nieuprawnionego pozyskania danych Użytkownika wykorzystywanych do logowania w Sklepie internetowym. 

7. Po zalogowaniu, Użytkownik w zakładce „Moje konto” może dowolnie modyfikować swoje dane podane podczas rejestracji oraz przeglądać historię zamówień.

IV. Dostępność zamówionych towarów.

1. Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

2. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny.

3. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

V. Zamówienia i wykonanie umowy.

Informacje o Towarach podane na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty zawarcia umowy, w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.crueltyfree.com.pl

2. Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie itp.

3. Towar zostaje zarezerwowany przez Klienta po dokończeniu procesu składania zamówienia, tj. kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sklepowi przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

4. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.

5. Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych osobowych, wybór formy płatności, sposobu wysyłki oraz przesłanie zamówienia.

6. Umowa może być w języku polskim.

7. Przez zrealizowanie zamówienia należy rozumieć wykonanie wszystkich etapów realizacji od rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia przez Sklep, poprzez przekazanie przesyłki firmie kurierskiej lub pracownikowi Sklepu, do przekazania przesyłki Klientowi.

8. Zamówienia za pośrednictwem strony Sklepu Internetowego i e-mail są przyjmowane całą dobę – przez cały rok.

9. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. W treści wiadomości e-mail Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in. ustalenie stanu realizacji zamówienia.

10. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

12. W przypadku, gdy zamówiony towar okaże się w danej chwili niedostępny na terenie Polski, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany, zaś zamówienie zostanie anulowane w części dotyczącej tego towaru.

13. Zamówienia są realizowane w ciągu 48 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie.

14. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas potrzebny przewoźnikowi na jego doręczenie.

15. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem:

• firmy InPost (Paczkomaty) – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze
• firmy kurierskiej – czas dostawy maksymalnie 2 dni robocze

16. Koszty dostawy na terenie Polski uzależnione są od sposobu dostawy i od stawki doręczyciela.

17. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

18. Po zrealizowanym zamówieniu faktura VAT zostanie dostarczona mailowo na adres mailowy podany podczas rejestracji.

19. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

20. Koszt przesyłki, zgodnie z zamieszczoną przy zamówieniu kalkulacją pokrywa Klient.

21. Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi towar wolny od wad.

22. Dostawa zamówionych towarów odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

23. Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

24. Dostawa do PACZKOMATU W WEEKEND może zostać zrealizowana po ostatecznym złożeniu zamówienia w piątek do godziny 13:00.

25. Dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

26. Sklep www.crueltyfree.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Kupującego przesyłki z paczkomatu. Jeśli nastąpią problemy z otworzeniem skrytki paczkomatu, Kupujący powinien skontaktować się bezpośrednio z Infolinią InPostu celem złożenia reklamacji.


27. Jeśli Kupujący nie odbierze przesyłki i wróci ona do sklepu www.crueltyfree.com.pl, za ponowną wysyłkę Klient musi zapłacić dodatkowe 12,99zł w przypadku dostawy paczkomatem lub 14,99 w przypadku dostawy kurierem.

VI. Anulowanie zamówienia.

1. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień.

2. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

3. Klient ma prawo wprowadzać zmiany w zamówieniu lub wycofać je do momentu jego wysłania. Wprowadzanie zmian lub wycofanie jest możliwe pod adresem e-mail: kontakt@crueltyfree.com.pl lub pod  numerem: +48 609 324 049

4. Sprzedawca może anulować zamówienie biorąc pod uwagę historię zamówień Klienta lub brak kontaktu z Klientem.

VII. Płatności.

Po wybraniu sposobu dostawy i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych  należy dokonać płatności w systemie Przelewy24.pl lub przelewem tradycyjnym.

VIII. Ceny.

1. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym produkcie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

2. Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, których wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy.

3. Koszty dostawy ustalane są w trakcie składania zamówienia.

4. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.

5. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep internetowy zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

6. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. Zmiany cen nie dotyczą zamówień już złożonych.

IX. Reklamacje i zwroty.

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), zwana dalej: „Ustawą” oraz Kodeks Cywilny regulują kwestie związane z niezgodnością zakupionego towaru z umową. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem w formie pisemnej na adres: AMM Solutions Maciej Rutczyński ul. Letniskowa 15e, 26-001 WOLA KOPCOWA  lub poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@crueltyfree.com.pl

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

1. Odstąpienie od umowy

a) Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

– W przypadku sprzedaży jednego towaru termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

– W przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

– W przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

– W przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

b) Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas: 
  

AMM Solutions Maciej Rutczyński
ul. Letniskowa 15e
26-001 WOLA KOPCOWA
E-mail: kontakt@crueltyfree.com.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną.

Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy Klientowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

c) Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

AMM Solutions Maciej Rutczyński
ul. Letniskowa 15e
26-001 WOLA KOPCOWA
E-mail: kontakt@crueltyfree.com.pl

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu
od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

d) Informacja o odpowiedzialności konsumenta:

Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

e) Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

f) Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym.

g) Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

– umowy zawartej na aukcji publicznej;

2. Reklamacje

a) Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów Sklep ponosi odpowiedzialność za wady.

b) Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@crueltyfree.com.pl z tematem „REKLAMACJE”.

c) W treści wiadomości należy na podać imię i nazwisko zamawiającego, adres do korespondencji, nr zamówienia lub numer rozliczenia (faktury), opisać przyczynę niezgodności oraz określić żądanie zgodnie z art. 560 Kodeksu Cywilnego.

d) Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad.

e) Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sklep.

f) W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacjizłożonej drogą pocztową, Klient otrzyma zwrot poniesionych, celowych kosztów wysłania wadliwego towaru do Sklepu.

g) W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z informacją o niezasadności reklamacji na koszt Klienta.

h) Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Back to Top
Koszyk
Zamknij

Brak produktów w koszyku.

Pomyślnie dodano produkt do koszyka
Informacja o cookies

Korzystamy z cookies w celu polepszenia Twoich działań na naszej stronie. Poprzez korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas cookies.